ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності, далі — Політика, діє щодо обробки персональних даних, які може отримати фізична особа-підприємець Плахова Ксенія Олександрівна (зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленій законодавством України порядку та чинна Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Серія ААБ №658574, номер запису 2 140 000 0000 011558 від фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України та Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.20. -VI (далі - Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р. (EU General Data Protection Regulation, далі - GDPR) та іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, що спільно іменується далі - Законодавство.

Сайт https://realnefrit.com/ знаходиться під управлінням ФОП Плахова Ксенія Олександрівна та піклується про конфіденційність ваших даних. У зв'язку з цим розробила цю політику конфіденційності (далі – «Політика»), мета якої – поінформувати Вас про порядок збору, зберігання та обробки персональних даних та інформації, що надається Вам за допомогою цього Сайту.
Сфера дії цієї політики. Ця Політика поширюється на «персональні дані та відомості», які збираються за допомогою цього Сайту. «Персональні дані та відомості» означають дані, які ідентифікують особисто Вас як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією. Приклади персональних відомостей включають Ваше ім'я, адресу, адресу електронної пошти та інші відомості, які Ви можете надавати, коли користуєтеся Сайтом.
Використовуючи цей Сайт, Ви приймаєте практики, описані у цій Політиці. Якщо Ви не погоджуєтесь з цією Політикою, просимо не використовувати цей Сайт. https://realnefrit.com/ залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до цієї Політики. Будь-які зміни вводяться в дію у новій редакції цієї Політики. Рекомендуємо регулярно знайомитись з цією Політикою, щоб бути в курсі будь-яких змін та можливого порядку використання Вашої інформації.

1. Терміни, що використовуються в цій Політиці конфіденційності:
1.1. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, яка відвідує Сайт для придбання, замовлення послуг. Або має намір придбати або замовити послуги та персональні дані якого обробляються. Така фізична особа повинна мати необхідний обсяг дієздатності. https://realnefrit.com/ не може збирати та обробляти інформацію від фізичної особи, яка не досягла 18 років. Згода на обробку персональних даних таких осіб має надаватися законними представниками такої неповнолітньої/малолітньої.
1.2. Персональні дані — це будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано або можна ідентифікувати («суб'єкт даних»).
1.3. Користувач — суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політики у власних інтересах, яка зареєструвалася в онлайн-сервісі https://realnefrit.com/ за допомогою Інтернету.

2. Загальні положення:
2.1. Політика застосовується до всіх персональних даних, які можуть бути отримані в процесі використання онлайн-сервісу. Ця Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після введення в дію цієї Політики.
2.2. Мета Політики полягає в доведенні до Користувача необхідної інформації, яка дозволяє оцінити, які персональні дані та з якими цілями обробляються нами, методи їх обробки та забезпечення безпеки.
2.3. При використанні онлайн-сервісу Користувач, повідомивши https://realnefrit.com/ свої персональні дані, у тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики.
2.4. У разі незгоди з умовами цієї Політики Користувач зобов'язаний припинити використання онлайн-сервісу.
2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб'єктом персональних даних. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, https://realnefrit.com/ має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законодавстві.
2.6. https://realnefrit.com/ не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні та достатні персональні дані та докладає всіх необхідних зусиль до підтримки таких даних у актуальному стані та не порушує права третіх осіб.
2.7. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Користувач підтверджує, що в момент збору персональних даних Користувач повідомлений про осіб, яким передаються персональні дані, зміст та цілі збору персональних даних. Користувач підтверджує (гарантує), що персональні дані, які передано https://realnefrit.com/ на обробку, передано за згодою власників персональних даних та в рамках Законодавства.
2.8. Сайт, отримавши персональні дані від Користувача, не приймає на себе зобов'язання з інформування суб'єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані про початок обробки персональних даних, оскільки обов'язок здійснити відповідне інформування, при укладенні договору з суб'єктом персональних даних та/або при отриманні згоди на таку передачу несе Користувач, який передав персональні дані.
2.9. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом захисту даних ЄС 2016/679 (далі – “GDPR”). Також законодавство інших країн може встановлювати додаткові вимоги.
2.10. Ця Політика діє стосовно всієї інформації, яку https://realnefrit.com/ може отримати про Користувача під час використання ним онлайн-сервісу, а також під час виконання будь-яких угод та договорів з Користувачем.
2.11. Ця Політика є внутрішнім документом Сайту.
2.12. Ніхто до 18 років не повинен надавати персональну інформацію через Онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб віком до 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов'язану з цим діяльність своїх дітей.

3. Склад персональних даних
3.1. Сайт для здійснення своєї діяльності та для виконання своїх зобов'язань опрацьовує персональні дані Користувача, надані ним при реєстрації на сайті https://realnefrit.com/ та зберігаються в особистому кабінеті.
3.2. До персональних даних Користувача належать: прізвище, ім'я, по-батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону, країна проживання, домашня адреса, дата народження.
3.3. Дані, які автоматично передаються Сайту при використанні онлайн-сервісу Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: IP-адреса, інформація про браузер та вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, дата та час доступу до онлайн-сервісу.


4. Підстави та мета обробки персональних даних
4.1. Підставами для обробки персональних даних є:
- згоду суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією;
- укладання та виконання договору, однією із сторін якої є суб'єкт персональних даних або який укладений на користь суб'єкта персональних, або для здійснення заходів, що передують укладенню договору на вимогу суб'єкта персональних;
- необхідність виконання Сайтом вимог, передбачених Законодавством.
4.2. https://realnefrit.com/ використовує персональну інформацію для:
- надання інформації та послуг, які Ви запитуєте;
- безпеки та запобігання шахрайству;
- Ефективного клієнтського обслуговування;
- Персоналізація використання Сайту;
- відображення персоналізованої реклами під час відвідування Сайту;
- надання Вам спеціальних пропозицій та іншої інформації, яка, на нашу думку, може бути цікавою для Вас (але тільки з Вашого дозволу)
- надання Вам відомостей та повідомлень про використання Вами Сайту;
- надання Вам запрошень взяти участь у опитуваннях та надати нам Ваші коментарі;
- кращого розуміння Ваших потреб та інтересів;
- вдосконалення контенту, функціоналу та зручності сайту;
- вдосконалення наших товарів та послуг;
- вдосконалення наших маркетингових та рекламних заходів;
- будь-яких інших цілей, зазначених у чинному повідомленні про конфіденційність чи інші угоди між Сайтом та Вами.

5. Строк зберігання персональних даних
5.1. Персональні дані зберігаються терміном трохи більше, ніж це необхідно з метою їх обробки.
5.2. Після того, як об'єкт персональних даних не є користувачем сайту шляхом видалення облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.
5.3. Адміністрація має право мінімізувати персональні дані Користувача або зробити дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов'язані з Користувачем особисто. У цьому випадку Адміністрація може використовувати цю інформацію без подальшого інформування Користувача.

6. Безпека неповнолітніх
6.1. Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. https://realnefrit.com/ дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, у зв'язку з чим, зі свого боку, звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну цілі та потреба у використанні тих чи інших сервісів Сайту.

7. Взаємодія сайту з іншими ресурсами. Файли cookies та аналогічні технології
7.1. При використанні Користувачем сервісів, на сторінках сайту можуть бути коди інших Інтернет-ресурсів та третіх осіб, внаслідок чого такі Інтернет-ресурси та треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці Інтернет-ресурси можуть отримувати та обробляти інформацію про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача. Такими Інтернет-ресурсами можуть бути соціальні плагіни мереж (наприклад, Facebook, Twitter, Google+, Instagram та ін.).
7.2. Використання зазначених сервісів необхідне для оперативного аналізу відвідувань сайту, внутрішньої та зовнішньої оцінки відвідуваності сайту, глибини перегляду, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів не зберігаються і не обробляються Сайтом.
7.3. Відповідно, якщо Користувач через будь-які причини не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, Користувач може за власним бажанням вийти зі свого облікового запису або профілю, очистити файли cookie (через свій браузер).
7.4. Адміністрація використовує файли cookies та інші веб-технології для збирання інформації та підтримки певних функцій сайту. Наприклад, ці технології використовуються для:
a) збору інформації про способи використання Сайту відвідувачами: відвідувані сторінки, тривалість перебування на кожній сторінці;
b) визначення ефективності рекламних кампаній та управління ними;
3. c) підтримки функцій Сайту, наприклад, для усунення необхідності повторно вводити вхідні дані, які вже знаходяться в нашій базі даних, або повторно ставити налаштування, які вже були задані при минулих відвідуваннях Сайту;
d) для персоналізації роботи із Сайтом.
7.5. Якщо Ви не бажаєте отримувати файли cookies, Ви можете налаштувати у Вашому браузері відхилення цих файлів. Крім того, Ви також можете видалити наші файли cookie після виходу з Сайту. Хоча Ви не зобов'язані завантажувати файли cookies при відвідуванні Сайту, якщо Ви налаштували відхилення файлів cookies у Вашому браузері, Ви не зможете користуватись усіма функціями Сайту.

8. Взаємодія з третіми особами щодо персональних даних
8.1. Сайт не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених у цій Політиці. Адміністрація розуміє, що особиста інформація є цінністю та невід'ємним змістом, у тому числі особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувачів, яка добровільно та усвідомлено передається Користувачами.
8.2. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно з інформаційною метою). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. У зв'язку з чим рекомендуємо переглядати політику у сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.

9. Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних на Сайті
9.1. Відомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту користувача, захищені відповідно до законодавства. Тобто, https://realnefrit.com/ жодним чином чи способом не порушує таємницю активності користувача при використанні останніх сервісів Сайту.

10. Умови доступу до персональних даних
10.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої власнику персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.
10.2. Користувач має право на отримання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаного з персональними даними, за умови вказівки прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізитів документа, що засвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, встановлених законом .
10.3. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безкоштовно.
10.4. Відстрочення доступу користувача до персональних даних не допускається.
10.5. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. У цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, неспроможна перевищувати сорока п'яти календарних днів.
10.6. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.
10.7. Рішення про відстрочку або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржене Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або суду.

11. Права суб'єкта персональних даних
11.1. https://realnefrit.com/ доводить до Вашої інформації про Ваші права як суб'єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:
a) Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом.
b) Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.
c) доступ до своїх персональних даних.
d) Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані та які саме.
e) Пред'являти мотивовану вимогу до Сайту про заперечення щодо обробки своїх персональних даних.
f) пред'являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно або є недостовірними.
g) На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи .
h) Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до https://realnefrit.com/, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.
i) Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних.
j) Вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.
k) Відкликати згоду на обробку персональних даних.
l) Ознайомитись із механізмом автоматичної обробки персональних даних.
m) На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
11.2. Для оновлення, доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, що були Вами надані Сайту відповідно до цієї Політики, або у разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо Ваших персональних даних, оброблюваних Адміністрацією, будь ласка, звертайтесь електронною поштою на e-mail: realnefrit@gmail.com
11.3. https://realnefrit.com/ готовий надавати суб'єктам даних інформацію про те, які їх персональні дані обробляються.
11.4. Користувач може зробити запит на цю інформацію у будь-який час. При цьому, при зверненні Користувач повинен повідомити свої конкретні вимоги, щоб ми могли на законних підставах розглянути запит Користувача і дати відповідь.
11.5. Зверніть увагу, що у випадку, якщо ми не зможемо засвідчити особу Користувача шляхом обміну електронними повідомленнями або під час звернення Користувача по телефону, або у разі обґрунтованих сумнівів щодо особи Користувача, Сайт має право попросити Користувача надати документ, що засвідчує особу, у тому числі шляхом особистої Користувача. явки на адресу місця знаходження. Тільки таким чином ми зможемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особі, яка може видавати себе за Вас.
11.6. https://realnefrit.com/ опрацює запити у найкоротші терміни, але водночас просимо пам'ятати, що надання повної та законної відповіді щодо персональних даних — це складний процес, який може тривати до місяця.

12. Зміна Політики
12.1. До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, за зміни вимог законодавства.
12.2. У разі внесення суттєвих змін до цієї Політики буде розміщено повідомлення на Сайті та вказано термін набрання чинності цими змінами. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття у письмовій формі, це означає, що Ви погоджуєтесь з відповідними змінами політики.
12.3. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб знати будь-які зміни або доповнення.
12.4. Адміністративний орган захисту персональних даних в Україні — це Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (http://www.ombudsman.gov.ua/ru/page/zpd/). Ви можете звертатися до нього зі скаргами чи пропозиціями, якщо вважаєте, що порушено права Користувача у зв'язку з опрацюванням персональних даних.